Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2010

niunia
6477 a835
niunia
6469 461b
Reposted bym2matu m2matu
niunia
6459 d5b4
Reposted bydepartercarolalolcziejzeachaptercalledlifealcione
niunia
6450 3d84
Reposted byzoladkowaostra zoladkowaostra
niunia
6438 4fe1
niunia
6424 560b

October 09 2010

niunia
4244 4911

October 05 2010

niunia
A ja... hm... Może nie byłem specjalnie podbudowany, ale... wiedziałem chociaż co mam robić...
— Rah
niunia
Zabiło mnie... Kurwa mać, to można robić po polsku!
— Fokus
niunia
Bo ta muzyka to ułamek tarcia,
Między naszym, ziemskim wymiarem,
A czymś więcej, a czymś dalej!
— Rah
niunia
...Nie daj się, mówię ci - nikt nie wie,
Ile znaczy ta muzyka dla ciebie.
Bo ta muzyka jest nieuleczalna...
— Rah
niunia
"NO CÓŻ TO JA JESTEM BOGIEM
BO NIE MAM WYBORU
"

September 15 2010

niunia
Teraz jak się kogoś nie lubi, to się go kasuje ze znajomych, zamiast po ludzku zepchnąć ze schodów.
Reposted bysisleakabumirandafillandia
niunia
Materac, koc, poduszka
Taki wygląd mego łóżka
Jeden blat, szybka mała
Tak wygląda cela CAŁA!!!
Dlaczego życie jest takie okrutne
Dlaczego moje serce jest smutne
Dlaczego teraz jesteśmy sami
Ty na wolności ja za kratami
Siedze w oknie zamyślony
Z moich oczu płyną łzy
gdy na wolnośc wreszcie wyjde
Będę płakał tak ja ty
— Adrian Bobek
niunia
Przysunąwszy się odrobinę bliżej, zaczęłam wodzić opuszkami palców po konturach Jego przedramienia. Trzęsła mi się ręka - byłam pewna, że to zauważy.
- Mam przestać? - upewniłam się, kiedy przymknął powieki.
- Nie - odparł, nie otwierając oczu. - Nawet nie potrafisz sobie wyobrazić, co czuję, gdy tak robisz - westchnął.
Reposted bysleepingbeauty sleepingbeauty

September 09 2010

niunia
Trzeba było zdruzgotać się alkoholem. Poruchać. Zrzygać się w żywopłot. Sukcesy się celebruje, zwłaszcza te zdobyte ciężką pracą.
— "Zrób mi jakąś krzywdę"

September 02 2010

niunia
Czy warto płakać, gdy ogół się śmieje??
Czy warto kochać, nie będąc kochanym??
Czy warto nosić w sercu nadzieje??
By potem być zapomnianym??
niunia
Jak czarne ptaki wciąż obok siebie, mijamy się nawzajem, ja o Tobie nic nie wiem, mimo tego czuję, będę tu już zawsze, tylko Jah wie, czy mówię prawdę
niunia
Możesz patrzeć, na to co dobre, albo na to co jest złe w życiu, zawsze jest wybór.
— True life

August 30 2010

niunia
Too much on your head, you've been runnin' for miles, ran out of breath
Still the picture on the wall is glowin'
Stayin' out late at night, tryin' to figure out what you've become
But if the world would stop tonight, would you notice? would you notice?
— Krzysztof Rychard & Pezet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl